KALİTE POLİTİKAMIZ

      Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, standartlara uygun üretim yapmak ve mükemmelliğe yaklaşmaktır. 

      Bunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkeleri esas aldık:

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak ve tutmak,

Bir defada kaliteli üretim yapmak,

Rekabet edici maliyetle üretim yapmak,

Ürünü zamanında teslim etmek,

İşlerimizde “sürekli gelişme” ilkesine göre hareket etmek,

İmal ettiğimiz bütün ürünlerin tasarım,kalite ve servisinde piyasanın öncüsü olmak,

Ürünlerin tasarım ve kalite düzeyi sürekli geliştirilerek müşteri beklentilerini takip etmek,

Meydana gelen uygunsuzlukların bir daha oluşmaması için çözümler üretmek,

Firma çalışanlarımızın huzur ve güven içerisinde çalışmasını takip etmek,

Firma çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vererek, çalışanların verimliliğini arttırmak ve iş güvenliğini sağlamak,

Dünya piyasalarındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,

Topluma, çevreye ve insana saygılı olmak.